Το δάσος.

Έργο της έκθεσης «I am a forest» Εύβοια 2019.