Η μασέλα.

Κρατάω πάντα το λύκο της ψυχής μου μακριά από τα όνειρα μη τα τρομάξει και σκορπίσουν άδικα.

Εικονογράφηση του βιβλίου «Πλάσματα Αόρατου Κήπου».

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936.