Το μεγάλο βήμα (Μια πέτρα, μια κάμπια, ένα χάος)..

Κι αν τα μεγάλα βήματα του έρωτα δεν είναι η ισορροπία στον χαμένο χρόνο μας τότε τί είναι;

Εικονογράφηση του βιβλίου «Πλάσματα Αόρατου Κήπου».

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936.