Ο χρόνος.

Γέμισε σιωπή ο χρόνος, μόνο ένα κόκκινο όνειρο στάθηκε ανάμεσα μας.

Ανάμεσα στις αόρατες λέξεις που χάραζαν την μνήμη μας.

Έργο της ομαδικής έκθεσης «Πλούσια τέχνη σε φτωχούς καιρούς».

Gallery IS NOT A GALLERY, Κύπρος 2018.