Ο άνεμος.

Το σώμα στέκονταν σιωπηλό. Τα χέρια κράταγαν τη στιγμή. Τα μάτια κοίταγαν μια φωνή, τα χείλια ψιθύριζαν ένα όνομα… κι ο άνεμος; Ο άνεμος τί έλεγε; Τί έκανε;… τίποτα… τίποτα… ο άνεμος δεν έκανε τίποτα.

Στάθηκε αμέτοχος και άφησε το όνομα να βρει το δρόμο του ανάμεσα σε σώματα, σε χέρια, σε μάτια και όνειρά.

Έργο της ομαδικής έκθεσης «Πλούσια τέχνη σε φτωχούς καιρούς».

Gallery IS NOT A GALLERY, Κύπρος 2018.