Οι σκιές.

Πόσο να κρύψουνε κι οι σκιές την επιθυμία του νού που απεγνωσμένα ζητά την ηδονή… της ελευθερίας.

Έργο της ομαδικής έκθεσης «Πλούσια τέχνη σε φτωχούς καιρούς».

Gallery IS NOT A GALLERY, Κύπρος 2018.