Η ορκισμένη.

Δεν ήταν το τέλος τα όνειρα που έχασα. Η αρχή ήταν. Η αρχή.

Εικονογράφηση του βιβλίου «Πλάσματα Αόρατου Κήπου».

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936.