Ο πάσσαλος.

Κι ένα τόσο μικρό ίσως, αλλάζει τη ζωή.

Εικονογράφηση του βιβλίου «Πλάσματα Αόρατου Κήπου».

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936.