Το σωσίβιο.

Τα καλοκαίρια κρατώ πάντα ένα μικρό σωσίβιο στα χέρια. Όχι γιατί φοβάμαι, αλλά για να θυμάμαι πως κάποτε δεν ήμουν δυνατός.

Έργο από την έκθεση «Salty stories».Χώρος Τέχνης PIREE, Πειραιάς 2017.