Η θάλασσα.

Μέτρησα πολλά βήματα στην άμμο, πολλές βουτιές στη θάλασσα, πολύ ήλιο στο σώμα μου, πολύ αλήθεια στα όνειρα μου. Μέτρησα της ζωής μου τα δωρεάν, τα ανεκτίμητα. Ωραία ζωή! Ωραία ζωή είπα και συνέχισα να προχωρώ.

Έργο από την έκθεση «Salty stories». Χώρος Τέχνης PIREE, Πειραιάς 2017.