Η παραλία.

Έργο από την έκθεση «Salty stories».

Χώρος Τέχνης «PIREE».