Μια ανάσα.

Έργο από την έκθεση ο «Salty stories».Χώρος Τέχνης PIREE, Πειραιάς 2017.