Η αναμονή.

Έργο από την έκθεση «Salty stories». Χώρος Τέχνης PIREE, Πειραιάς 2017.