Η δίψα.

Η δίψα.

Τέμπερα σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936 / 42χ30 / 2022