Το ταξίδι.

Μεγάλο τίμημα των ταξιδιών ο χρόνος. Άλλοι ξεχνούν και άλλοι σημαδεύονται για πάντα.

Έργο από την έκθεση «Salty stories».Χώρος Τέχνης PIREE, Πειραιάς 2017.