Το ξέρεις πως ο άνεμος προδότης είναι.

Το ξέρεις πως ο άνεμος προδότης είναι. Ο άνεμος τα λέει όλα. Ο άνεμος γνωρίζει… κι αν χρωστάς κάπου την ευτυχία σου, ο άνεμος είναι αυτός που το ευχαριστώ πρέπει να ακούσει. Ο άνεμος.

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936.