Ο Ηνίοχος της Ψυχής.

Έργο από την σειρά «Dreamers Rooms»,

*μικτή κατασκευή σε ξύλινο κουτί. Χώρος Τέχνης «PIREE».