Στέκομαι.

Στάθηκα στην κόψη της ζωής, στάθηκα ακίνητος, ασάλευτος, άπνοος. Στάθηκα περιμένοντας ένα χαμόγελο, στάθηκα περιμένοντας εσένα.

Έργο από την σειρά «Dreamers Rooms 3», μικτή κατασκευή σε ξύλινο κουτί.

Χώρος Τέχνης PIREE, Πειραιάς 2016.