Δεν είναι τα λάθη που γεμίζουν τη ζωή μας αλλά τα όνειρα.

Εικονογράφηση του βιβλίου «Πλάσματα Αόρατου Κήπου».

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936.