Το απόγευμα.

Έργο από την έκθεση «Salty stories».Χώρος Τέχνης PIREE, Πειραιάς 2017.