Οι σκιές.

Περπάτησαν μαζί όπως τα όνειρα που ακολουθούν τις σκιές κάτω από το φεγγάρι.

Μελάνι σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936 / 42χ30 / 2022