Η Τύχη.

Και τι είναι η τύχη; Μήπως ένα φιλί χωμένο σε τρυφερό λαιμό; Ένα βλέμμα που ταξιδεύει στα ίσως; Ή ένα χάδι πάνω σε εύθραυστο σώμα;

Μαρούσι 2020.