Η σιωπή.

Σταθήκαμε με μια παράλογη σιωπή πάνω σε ένα μικρό κομμάτι ουρανού ισορροπώντας τη ζωή μας.

Μελάνι σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936 / 42χ30 / 2022