Η βροχή.

Πόσα σύννεφα χρειάζονται για αν ξεπλύνουν τους φόβους μας; Πόση βροχή;

Μελάνι σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936 / 42χ30 / 2022