Η Αγία Υπομονή.

Η Αγία Υπομονή. Η ελπίδα των απελπισμένων και των απανταχού μοναχικών πλασμάτων.

Τέμπερα σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936  /2021