Ένας ηλικιωμένος κλόουν.

Κι έμεινα βουβός σ’ εκείνη την αμφίρροπη ισορροπία του τέλους.

Εικονογράφηση του βιβλίου «Πλάσματα Αόρατου Κήπου».

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936.