Η επιθυμία.

Άφησέ με να έρθω μαζί σου.

Έργο από την έκθεση «Επιλεκτική Μνήμη», Gallery Κιβωτός, Αθήνα 2009.