Τα βήματα (Με πόσα βήματα διαγράφονται οι άτολμες πράξεις;).

Εικονογράφηση του βιβλίου «Πλάσματα Αόρατου Κήπου».

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936.