Ο λύκος.

Και τί είναι η αγάπη; Μιά θάλασσα μέσα στο χειμώνα είναι, μιά βουτιά.

Τέμπερα σε χαρτί εγκυκλοπαίδειας του 1936  /2022