Το Βάρος.

Βαστάω την αγάπη δυνατά με το βλέμμα, με τα χάδια, την αλήθεια, με το θάρρος, με το χαμόγελο, με την ελευθερία της αγάπης.

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936.

Ραφήνα 2018.