Ο λύκος.

Κι αυτά τα παραμύθια ούτε ένα λύκο με καλές προθέσεις να μην έχουν!Ούτε ένα λύκο!

Τέμπερα σε χαρτί εφημερίδας του 1943  /2022