Η γυναίκα με τα μούσια.

Εικονογράφηση για την ιστορία που έγραψα και απευθύνεται σε έφηβους το 2020 με θέμα τη διαφορετικότητα των ανθρώπων.