Ο Μιμίκος και η Μαίρη.

Έργο από την έκθεση «Επιλεκτική Μνήμη», Gallery Κιβωτός.

Αθήνα 2009.