Ο Δρόμος.

Είναι φορές που της ζωής σου τον δρόμο κοιτάς και ξέρεις… «καλά πήγα» λες «καλά πήγα».

Έργο από την έκθεση «Επιλεκτική Μνήμη», Gallery Κιβωτός, Αθήνα 2009.