Ο Κλέφτης.

Από τη σειρά έργων με τίτλο «Πλάσματα Αόρατου Κήπου».

Μαρούσι 2022.