Σαρκοφαγία.

Σαρκοφαγία: Το τέλος του έρωτα.

Τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936 / 21Χ30 /2020