Μεταμέλεια.

Μεταμέλεια: Το ίχνος της ζωής.

Τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936 / 21Χ30 /2020