Ισορροπία.

Ισορροπία: Τί παράξενη πράξη.

Τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936 / 21Χ30 /2020