Σιωπή.

Σιωπή: Η υποψία της Αλήθειας.

Τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936 / 21Χ30 /2020