Η μνήμη.

Πού να πατήσεις τώρα, σε ποια μνήμη, κι αν την πονέσεις και εκδίκηση ζητά;

Έργο από την σειρά «Dreamers Rooms 3», μικτή κατασκευή σε ξύλινο κουτί.

Χώρος Τέχνης PIREE, Πειραιάς 2016.