Οι αυτόχειρες.

Δείξτε μια κατανόηση στους αυτόχειρες, ιδίως τις Κυριακές.

Gallery «ISNOTAGALLERY» Κύπρος 2018.