Τα ροζ σύννεφα.

Καμμιά βροχή δε πρόσφερε φροντίδα όπως εκείνη που χάρισαν τα μάτια σου σπάταλα στη ζωή μου.

Εικονογράφηση του βιβλίου «Πλάσματα Αόρατου Κήπου».

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936.