Ψηλά.

Πετάω ψηλά εκεί που κρύβονται τα όνειρα.

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936 /21χ30/ 2022.