Το όνειρο.

Άστο να φύγει μακριά. Ένα όνειρο ήταν… άστο να φύγει.

Τέμπερα σε χαρτί/ 15χ7/ 2019