Το ψέμα.

Και τί είναι η σιωπή; Ένα ψέμα είναι. Ένα ψέμα.

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εφημερίδας του 1943 /42χ30/ 2022.