Το χορτασμένο πλάσμα.

Ποτέ μη δελεάζεις χορτασμένο ζώο, άδικος κόπος θα ´ναι.
Τον άνθρωπό πάλι, σκέψου το καλά, ποτέ δε ξέρεις. Ποτέ.

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936 /63χ30/ 2022.