Το τώρα.

Ποιον νοιάζει το παρελθόν ή το μέλλον όταν το τώρα είναι τόσο θαρραλέο.

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε παρτιτούρα του 1942 /42χ30/ 2023.