Το παιχνίδι.

Και τί είναι η ζωή, ένα παιχνίδι είναι γεμάτο λάθη και όνειρα.

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936 /42χ30/ 2021.