Το δίλημμα.

Ποτέ δε μπόρεσε να διαλέξει ανάμεσα στο τελευταίο καλοκαιρινό παγωτό και τον πρώτο φθινοπωρινό έρωτα.

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936 /42χ30/ 2023.