Το ταξίδι.

Πολλά ταξίδια έκανα στη ζωή μου, με τα φτερά τα δικά σου όμως πρώτη φορά ταξιδεύω ευτυχισμένος.

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936 /42χ30/ 2022.